تفاوت های زن و مرد

🖌مهلا کریمیان

تفاوت های زن و مرد

همان طور که مشهود است؛انسان، عضو شاخص جهان می باشد، به همین علت، به زیباترین صورت آفریده شده و آنچه که لازمه وجودی او بوده است خداوند به او ارزانی داشته است:( لقد خلقنا االنسان فی احسن تقویم:در حقیقت ما انسان را در نیکوترین شکل آفریده ایم)
از این رو،خدای متعال انسان را به بهترین صورت به تصویر کشیده است و هیچ علمی نمیتواند نقصی در آفرینش انسان پیدا کند.

چیزی که در مرحله اول از آفرینش انسان مشخص است جنسیت متفاوت آن است که با تفاوت های جسمی، فکری و عاطفی ایجاد شده است و جزو شگفتی های آفرینش، است!

اما نکته مهم اینجاست که خداوند متعال با وجود تفاوت های افرینش دو جنس، هیچ کدام را برتر از دیگری معرفی نکرده است.

بنابراین صحبت از تشابه زن و مرد، صحبتی نا آگاهانه است زیرا با نگاهی سطحی میتوان صدها تفاوت میان آن ها پیدا کرد اما تساوی بین آن ها لازمه آفرینش است.با مثالی این مسئله را شفاف تر کنیم: شکوفه، گل و شاخه را در نظر بگیرید. شاخه جمسی نسبتا خشن دارد ولی گل و شکوفه از ظرافت ویژه ای برخوردار است. زیبائی و خودنمائی گل چشمگیر و استحکام و توانمندی شاخه غیر قابل انکار است، اگر شاخه چنین نباشد، گل پشتوانه محکوم و جایگاه مستحکمی برای خودنمائی نخواهد داشت و اگر گل چنان نمی بود، شاخه قادر به ابراز وجود و امید به آینده را نداشت.

گل نشانگر زندگی و حیات درخت و شاخه است و شاخه و درخت پشتیبان و نگهدارنده گل در اینجا صحبت از تساوی یا تفاوت بی معنی است و اینکه بکوشیم شاخه و گل را مساوی معرفی کنیم، غیر عاقلانه است؛ زیبائی شاخه و گل همین است که هستند و نظام
خلقت به بهترین وجه آنها را تنظیم نموده است.

پس،اصرار ورزیدن به اینکه زن و مرد را مساوی یا متفاوت بدانیم، کاری است بر خلاف طبیعت قدم براشتن، و حتی اگر انکار کننده تفاوت های یک جنسیت باشیم از دیگری،موجب از بین بردن بستر رشد ان جنسیت شده ایم.

درست متوجه شده اید! زن و مرد، در بسیاری از جهات مانند جنبه های وجودی و حیات، تدبیر امور و شئون زندگی و آنچه که عامل قوام حیات انسانی است مساوی هستند و هیچگونه تفاوتی ندارند و قرآن می فرماید: (انی ال اضیع عمل عامل منکم من ذکر أو انثی، بعضکم من بعض: من کار و عمل هیچ کار کننده ای را از شما چه زن و چه مرد را ضایع نمی سازم که برخی از شما از برخی دیگر هستند)

 

انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است. 

درباره‌ی سردبیر

همچنین ببینید

عبور از روحانی

به راستی شخص رئیس جمهور چقدر در بوجود آمدن شرایط نابسامان فعلی کشور نقش دارد؟ …