تماس با ما

ارتباط با حوزه و پایگاه‌های بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال؛

info@basijutn.ir

سامانه پیامکی ۵۰۰۰۲۴۰۱۷

– حوزه بسیج دانشجویی بقیه الله الاعظم (عج):

تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق)، بعد از پل لشگرک، خروجی حکمیه، خیابان صدوقی (چمن آرا)، درب شمالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال پردیس حکیمیه، حوزه بسیج دانشجویی – تلفن تماس ۷۷۳۱۸۱۱۳

مسئول حوزه: برادر بسیجی امیر محمدی

 

– پایگاه بسیج دانشجویی شهید آوینی (دانشکده برق و کامپیوتر، فنی مهندسی و علوم و فنون دریایی)

تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق)، بعد از پل لشگرک، خروجی حکمیه، خیابان صدوقی (چمن آرا)، بلوار بهار، درب جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال پردیس حکیمیه،دانشکده برق و کامپیوتر، فنی مهندسی و علوم و فنون دریایی، دفتر بسیج دانشجویی

مسئول پایگاه: برادر بسیجی محمدسجاد حسینی

 

– پایگاه بسیج دانشجویی شهید زوبونی (دانشکده مدیریت و زبان های خارجه)

تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق)، بعد از پل لشگرک، خروجی حکمیه، خیابان صدوقی (چمن آرا)، بلوار بهار، درب جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال پردیس حکیمیه، دانشکده مدیریت و زبان های خارجه، طبقه سوم، دفتر بسیج دانشجویی

مسئول پایگاه: برادر بسیجی علیرضا صحرایی

 

– پایگاه بسیج دانشجویی جاویدالاثر متوسلیان (دانشکده الهیات و علوم انسانی)

تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق)، بعد از پل لشگرک، خروجی حکمیه، خیابان صدوقی (چمن آرا)، بلوار بهار، درب جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال پردیس حکیمیه، دانشکده الهیات و علوم انسانی، طبقه همکف، دفتر بسیج دانشجویی

مسئول پایگاه: برادر بسیجی محمدحسین امیری

 

– پایگاه بسیج دانشجویی شهید وزوایی (دانشکده شیمی و علوم پایه)

تهران، بزرگراه شهید بابایی (شرق)، بعد از پل لشگرک، خروجی حکمیه، خیابان صدوقی (چمن آرا)، بلوار بهار، درب جنوب دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال پردیس حکیمیه، دانشکده شیمی وعلوم پایه، دفتر بسیج دانشجویی

مسئول پایگاه: برادر بسیجی یاسر سراج

 

– پایگاه بسیج دانشجویی شهید تندگویان (دانشکده علوم زیستی)

تهران، پاسداران، گلستان پنجم، نرسیده به میدان هروی، خیابان مکران جنوبی بوستان دهم، دانشکده علوم زیستی، دفتر بسیج دانشجویی

مسئول پایگاه: برادر بسیجی امیرحسین شریفی