بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال در پی هتک حرمت به مسلمانان هند

به‌ نام خداوند‌ بخشنده‌ی مهربان‌
قطعا آنان که خدا و رسول را آزار و اذیت می‌کنند، خداوند آنها را لعن کرده و بر آنان عذابی با ذلت و خواری مهیا ساخته است.
پیامبر گرامی اسلام (ص) کامل‌ترین‌ اسوه‌ی راستین بشریت، دارای اخلاق کریمانه و طبق فرموده‌ی قرآن، اسوه‌ای نیکو برای همه‌ی مردم جهان است‌.
توهین‌های‌ بعضی از اعضای فرومایه‌ی حزب تندروی‌ کشور هند به‌ حضرت محمد مصطفی (ص) باعث رنجش خاطر و تاسف تمامی مردم جهان از جمله دو میلیارد جمعیت مسلمان شد‌.
اینگونه‌ توهین‌ها‌ی‌ وقیحانه‌ از سوی بعضی افراد مرتد حزب تندرو نشانگر مقابله‌ با اسلام آشکار آنها‌ است.
رسول خدا (ص) می‌فرمایند‌:《کسی که پیامبری را دشنام دهد کشته می‌شود.》
افراد توهین‌کننده‌ به پیامبر اسلام (ص) باید بدانند که، طبق شعار کشور هند که《تنها راستی است که پیروز است.》 می‌باشد؛ پیامبر رحمت مبلغ راستی و اساس حق است و آنها‌ باید بدانند‌ توهین به پیامبر گرامی اسلام توهین به همه‌ی انبیای الهی است.
با توجه به ماده نوزدهم و بیستم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق عمومی‌، لازم است و هرگونه دعوت‌ به کینه ‌و یا تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که محرک تبعیض یا مخاصمه باشد به موجب قانون ممنوع است‌.
بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ضمن محکوم کردن این اقدام قبیح از پژوهشگران‌، افراد خواهان‌ آزادی بیان‌ و تمامی اهل کتاب، به خصوص مسلمانان تقاضا دارد این اقدام جاهلانه را محکوم کنند. همچنین از مجامع قانونی و سیاسی تقاضا دارد با این اقدام ناپسند‌ مقابله کنند‌‌.


In the name of God
.Surely, those who persecute God and His Messenger, God has cursed them and prepared for them a humiliating punishment
.The Holy Prophet of Islam (P B U H) is the most perfect true example of humanity, has a gracious morality and, according to the Qur’an, is a good example for all the people of the world
The insults of some lowly members of the Indian extremist party to the Prophet Muhammad Mustafa (P B U H) have caused resentment and regret to all the people of the world, including the two billion Muslim population
.Such blatant insults by some extremists of the extremist party show their apparent opposition to Islam
The Messenger of God (P B U H) says:《 Whoever insults a prophet will be killed.》
Those who insult the Prophet of Islam (P B U H) should know that, according to the slogan of India, 《 is the only truth that is victorious 》; The Prophet of Mercy is the preacher of truth and the basis of truth, and they should know that insulting the Holy Prophet of Islam is an insult to all the divine prophets

Pursuant to Articles 19 and 20 of the International Covenant on Civil and Political Rights, the maintenance of national security or public order or morality is required, and any incitement to hatred or national or racial or religious hatred which incites discrimination or strife is prohibited by low.The student mobilization of the Islamic Azad University, North Tehran Branch, while condemning this heinous act, demands that researchers, freedom-seeker, and all the People of the Book, especially Muslims, condemn this ignorant act. It also calls on the legal and political assemblies to counter this heinous act

<بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال>

درباره‌ی سردبیر

همچنین ببینید

سفر راهیان نور ۱۴۰۱

💫برای وطن 💫 🔸 آغاز پیش ثبت نام پانزدهمین دوره راهیان نور دانشگاه آزاد اسلامی …